Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 72351Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties in werking getreden

Logo 's-Gravenhage

Gedurende de termijn van terinzagelegging (30 oktober tot en met 11 december 2018) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties, zijn beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan op 12 december 2018 in werking getreden.

Het in werking getreden bestemmingsplan Partiële herziening verspreide locaties is te raadplegen op:

- de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).