Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 72158OverigBegrotingstoezicht 2019 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Gelderland

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 205, 2e lid, van de Gemeentewet, bekend, dat zij bij besluit van 11 december 2018, zaaknummer 2018-013604, hebben bepaald dat de begrotingen 2019 en de daarop betrekking hebbende wijzigingen van de navolgende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hun goedkeuring behoeven:

Gemeenten: West-Betuwe

Gemeenschappelijke regelingen: geen

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland