Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 71107Overig

Kennisgeving eerste wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017–2029, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van dinsdag 18 december 2018 t/m maandag 28 januari 2019 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de eerste wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (verder: LAP3). In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

LAP3 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 28 november 2017 vastgesteld en op 28 december 2017 in werking getreden. In LAP3 wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. Inmiddels is er een wijziging op LAP3 en deze eerste wijziging bestaat uit:

 • het in lijn brengen van LAP3 met nieuwe Europese regelgeving;

 • het toevoegen van een kader voor bevoegde gezagen in voorbereiding op de Omgevingswet;

 • het wegnemen van knelpunten uit de uitvoeringspraktijk;

 • het verbeteren van de leesbaarheid.

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Let op: vanaf 18 december 2018 kunt u een zienswijze indienen.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.lap3.nl. U kunt op deze website het zienswijzenformulier gebruiken.

Mondeling

Hiervoor kunt u een afspraak maken via de helpdesk afvalbeheer van Rijkswaterstaat, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 088 797 71 02, kies optie 3.

Let op! Maak uw afspraak tijdig, de mondelinge zienswijze dient ook binnen de inspraaktermijn plaats te vinden.

Post

Directie Participatie

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Graag vermelden: ‘eerste wijziging LAP3’.

Stukken bekijken

Alle documenten staan vanaf 18 december 2018 op www.lap3.nl. Op papier kunt u de stukken van dinsdag 18 december 2018 t/m maandag 28 januari 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

 • Rijkswaterstaat

  Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht. Alleen op afspraak, te maken op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 088 797 71 02, kies optie 3.)

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

  (Alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99.)

Vervolg

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De Staatssecretaris betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Op iedere zienswijze wordt een reactie gegeven in de Nota van Antwoord. Deze kunt u dan, samen met de definitieve versie van de wijziging van LAP3 inzien op www.lap3.nl.

Indieners van een zienswijze krijgen hierover automatisch bericht.

Informatie

Meer informatie over het Landelijk Afvalbeheerplan vindt u op: www.lap3.nl.

Voor vragen over het project kunt u terecht bij de helpdesk afvalbeheer van Rijkswaterstaat, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoon 088 797 71 02, kies optie 3.

Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99.