Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 68798VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, tijdelijk parkeerverbod, Nieuwesteeg, Herwijnen, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Op 29 juni 2018 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een stamppottenavond op 29 december 2018 en een nieuwjaarsfeest op 1 januari 2019 in een weiland aan de Nieuwe Steeg te Herwijnen. Hierover berichten wij u het volgende.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet verlenen wij u de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen op zaterdag 29 december 2018 van 16:30 uur tot 01:30 uur en op dinsdag 1 januari 2019 van 0:30 uur tot 05:30 uur. Op de Nieuwesteeg te Herwijnen, grenzend aan het evenemententerrein zijn tijdens het evenement de volgende verkeersmaatregelen van toepassing:

 

  • Voor de westelijke berm van de Nieuwesteeg is een parkeerverbod van kracht vanaf 100 meter voor de toegang naar het evenemententerrein tot aan de Broekgraaf.

  • Voor de oostelijke berm is een parkeerverbod over een lengte van 25 meter voor de ingang en van 25 meter voorbij de ingang van het evenemententerrein van kracht. 

De volgende voorwaarden worden aan het verlenen van deze tijdelijke verkeersmaatregel gesteld:

 

  • U draagt er zorg voor dat het doorgaand verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. De normen van verkeersveiligheid en de regelgeving op grond van de Wegenverkeerswet dienen strikt in acht te worden genomen.

  • U zorgt voor plaatsing van twee borden met aanduiding maximum snelheid 50 km en twee borden met aanduiding einde maximum snelheid 50 km op de Graaf Reinaldweg t.h.v. de kruising met de Nieuwesteeg (in overleg met de Provincie Gelderland).

  • U dient zelf zorg te dragen voor de benodigde dranghekken en verwijzingsborden.