Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 67627Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren onherroepelijk

Logo 's-Gravenhage

Gedurende de termijn van terinzagelegging (5 oktober tot en met 15 november 2018) van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren  is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan op 16 november 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren is te raadplegen op:

- de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier in te zien bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).