Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2018, 6709Overige mededelingen aan het wegverkeerKleine wijziging tracé zandwegen Kruisakkersweg en Boesjeskampweg in Exloo in opdracht gemeente

Logo Borger-Odoorn

Ter uitvoering van een ruil- en koopovereenkomst tussen gemeente en agrariër de heer J.D. Buls, Hoofdstraat 39 te Exloo zal een kleine tracéwijziging plaatsvinden van de openbare zandwegen Kruisakkersweg en Boesjeskampweg in Exloo. De tracéwijziging maakt bewerking van de landbouwgronden van het agrarisch bedrijf efficiënter, aangezien grenzen meer evenwijdig aan elkaar komen te liggen. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente verricht door de heer J.D. Buls voornoemd. De tracéwijziging is zichtbaar gemaakt op de tekeningbijlagen. De werkzaamheden worden vanaf week 7 ingepland zodra de weersomstandigheden dit toelaten