Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 66108Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Herziening Kalverstraat 62 Made”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat met ingang van vrijdag 30 november 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Kalverstraat 62 Made” ter visie ligt.

Het plan voorziet in de bouw van één vrijstaande woning ten noorden van de bestaande woning Kalverstraat 62. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel worden gesaneerd.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 30 november 2018 tot en met donderdag 10 januari 2019 tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719. 1bp18kalver62-ON01.

Indienen zienswijze

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

 

Made 29 november 2018