Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63999

Gepubliceerd op 7 november 2018 13:54
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan aanpassen bouwvlakken Oosterveld Norg

Logo Noordenveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan aanpassen bouwvlakken Oosterveld Norg ter inzage wordt gelegd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van woningen in de 2 noordelijkste fases binnen de Oosterveldweg, de fasen Binnen Midden en Binnen Noord. Bij het maken van proefverkavelingen voor deze fases is gebleken dat de bouwvlakken, die in 2005 zijn ontworpen op het toen voorliggende plan, op enkele onderdelen beperkend werken. Daarom is ervoor gekozen om met het bestemmingsplan de bouwvlakken op deze onderdelen aan te passen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2018BP075-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Erik Mosterman, van het team Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.

Indien u in een later stadium beroep wenst aan te tekenen tegen de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan, dan dient u belanghebbende te zijn en u moet in de huidige fase een zienswijze hebben ingediend.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl