Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Haarlemmerliede en SpaarnwoudeStaatscourant 2018, 63493VergunningenOntwerpbesluit weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Spaarndam, Ringweg 121, wijzigen van de hooischuur, verzenddatum 07-11-2018, zaaknummer 2724624 met weigering verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Logo Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Bent u met ons besluit niet eens?

 

U kunt ons laten weten waarom u het niet met dit ontwerpbesluit eens bent. Wij noemen dit een zienswijze. U moet dit binnen zes weken na deze bekendmaking doen.

Wilt u het ontwerpbesluit lezen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

Wat doen wij met een zienswijze? Wij bekijken deze zienswijze voor wij een besluit nemen op de aanvraag. Het kan zijn dat wij het besluit dan veranderen.

Hoe kan u een zienswijze geven?

 

Wij hebben graag dat u uw zienswijze schriftelijk geeft. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

Bent u het straks niet eens met het definitieve besluit?

Dan kunt u beroep indienen. U kunt dit alleen doen als u ook een zienswijze heeft gegeven.

Verklaring van geen bedenkingen

Bij het besluit ligt in dit geval ook ter inzage de weigering van de gemeenteraad tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.

Bent u het niet met het besluit van de gemeenteraad?

U kunt ons laten weten waarom u het niet eens bent met de weigering van de gemeenteraad. Wij noemen dit een zienswijze. U moet dit binnen zes weken na deze bekendmaking doen.

Hoe kan u een zienswijze geven?

Wij hebben graag dat u uw zienswijze schriftelijk geeft. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.