Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63136

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11(woningbouwlocatie)’ en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde

Logo Emmen

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2017029-B501’ vanaf 9 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het plan voorziet in de bouw van maximaal 8 woningen.

Zienswijze

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 100922-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Emmen zijn van plan een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan. Het plan ligt binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Pannekoekendijk. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is voor 2 woningen een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 52 dB. Zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807.

 

Het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde ligt vanaf 9 november 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.

 

Zienswijze

Binnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

 

Emmen, 8 november 2018

Burgemeester en wethouders van Emmen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl