Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 63075

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Wijzigingsplan Monsterseweg 82,84,86 en 88 Poeldijk

Logo Westland

Naam : Monsterseweg 82, 84, 86 en 88 te Poeldijk

Soort plan : Wijzigingsplan

Status : 26-10-2018 Vastgesteld

Publicatiedatum : 08-11-2018

Reactietermijn : vrijdag 09-11-2018 t/m vrijdag 21-12-2018

Nummer : NL.IMRO.1783.abp00000013w80-VA01

Artikel : 3.9a Wet ruimtelijke ordening

 

Omschrijving

Er is een verzoek ingediend om de bestemming van de achterliggende gronden van de percelen Monsterseweg 82 t/m 88 te Poeldijk, kadastraal bekend als MSR00, sectie H, nummers 4108, 4109, 4110, 4111, 4112 en 4113 te wijzigen van de bestemming 'Agrarisch-glastuinbouw' naar de bestemming 'Wonen', het betreft een stuk grond totaal circa 658 m2. Het plangebied ligt achter de woningen Monsterseweg 82, 84, 86 en 88, ten noorden van De Poel en ten westen van de Nieuweweg.

 

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

 

Wilt u reageren op het plan?

U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

- tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

 

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl