Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 61651OverigActualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018 gewijzigd vastgesteld

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat:

Provinciale Staten van Overijssel in hun vergadering van 26 september 2018 de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018 gewijzigd hebben vastgesteld. De aanpassingen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening die met de Actualisatie 2017/2018 zijn doorgevoerd, treden in werking op 1 november 2018.

De Omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van de Omgevingsvisie met bindende (instructie)regels voor derden.

Met de vaststelling van de Actualisatie 2017/2018 zijn de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening weer bij de tijd gebracht. Aanpassing was nodig omdat er in de afgelopen tijd beleidsbeslissingen zijn genomen door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten die nog een doorvertaling moesten krijgen in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Ook zijn er in deze actualisatieronde omissies hersteld die na de vaststelling van de Revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in 2017 zijn ontdekt.

De Actualisatie 2017/2018 is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter visie heeft gelegen. Aanleiding daarvoor waren zienswijzen die zijn ingediend. Er zijn ook enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel zijn overeenkomstig de eisen in de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgesteld en in die vorm te raadplegen.

De vastgestelde Omgevingsvisie is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.9923.phVisie004-va01.

De vastgestelde Omgevingsverordening is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.9923.phVerordening004-va01.

Ook is het geactualiseerde Overijsselse omgevingsbeleid te vinden op www.omgevingsvisie.nl.

Vragen, opmerkingen of goede ideeën over het Overijsselse omgevingsbeleid?

Neem contact op met de provincie Overijssel via omgevingsvisie@overijssel.nl.