Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-2018 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2018-61512".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Waterschap Scheldestromen - verkeersbesluit instellen 60 km/uur zone en bromfietsers op de rijbaan - op Walcherseweg / Middelburgseweg tussen Middelburg en Grijpskerke, gemeente Middelburg en Veere
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Externe bijlage Bordenplan Middelburgseweg / Walcherseweg|exb-2018-63180
Externe bijlage Verkeersbesluit Middelburgseweg / Walcherseweg|exb-2018-63181
Externe bijlage Mededelingen|exb-2018-63182
Geo informatie (coördinaten) 30383 392419
Geo informatie (coördinaten) 29174 393475
Geo informatie (coördinaten) 29126 393590
Geo informatie (coördinaten) 28395 395074
Identifier stcrt-2018-61512
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 4334NC 248
Postcode en huisnummer 4364TB 27
Postcode en huisnummer 4364TB 25a
Postcode en huisnummer 4364AA 22
Publicatiedatum 2018-11-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61512
Publicerende organisatie Waterschap Scheldestromen
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Walcherseweg
Straatnaam Middelburgseweg
Straatnaam Molenstraat
Taal nl
Titel Verkeersbesluit instellen 60 km/uur zone en bromfietsers op de rijbaan op Walcherseweg / Middelburgseweg tussen Middelburg en Grijpskerke, gemeente Middelburg en Veere
Type verkeersbesluit maatregel(en) tot wijziging van de inrichting van de weg
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden A1
Verkeersborden A2
Verkeersborden B1
Verkeersborden G11
Verkeersborden G12
Verkeersborden G12a
Verkeersborden G12b
Wegcategorie Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker fietsers
Woonplaats Middelburg
Woonplaats Grijpskerke