Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 60131VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Westkanaaldijk 22 - 26 te Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 6 december 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Westkanaaldijk 22 - 26 te Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen voor het oprichten van een tankenbak en het veranderen van een inrichting en in werking hebben van de verandering.

Inzien

Het ontwerpbesluit is vanaf vrijdag 26 oktober 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 26 oktober 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).