Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 5968Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Laan van Nitarlake 40-42, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven met ingang van vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit ontwerpwijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ en ‘Wonen-2’ in een grotere bestemming voor ‘Wonen -2’. De bestemming ‘Maatschappelijk’ komt te vervallen en de gewijzigde bestemming maakt de realisatie van 4 woningen mogelijk op het perceel.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPLvNiftarl4042THN-OW01) met ingang van vrijdag 26 januari 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 8 maart 2018 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Bader (14 0346).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 26 januari 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw N. Bader (14 0346).

 

Stichtse Vecht, 25 januari 2018