Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleStaatscourant 2018, 58096OverigIntrekken verkeersbesluit “Groeneweg thv nr. 33: aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen”

Logo Zwolle

Z180523_0002

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegende 

dat de Gemeente Zwolle bij verkeersbesluit van 30 mei 2018 (Z180523_0002), besloten heeft één parkeervak aan de Groeneweg ter hoogte van huisnummer 33 aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat de aanvraag is ingetrokken.

BESLUITEN 

het verkeersbesluit van 30 mei 2018 (Z180523_0002), waarin één parkeervak aan de Groeneweg ter hoogte van huisnummer 33 is aangewezen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, in te trekken;

Zwolle, 10 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

Bergiet Drummen

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bekendmaking van het intrekken van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in de Staatscourant van 12 oktober 2018. 

Inlichtingen 

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer

H. Schoolderman van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 2372.