Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 58094

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Intrekken verkeersbesluit “Dommel 15: aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen”

Logo Zwolle

Z180809_0001

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegende 

dat de Gemeente Zwolle bij verkeersbesluit van 15 augustus 2018 (Z180809_0001) besloten heeft één parkeervak in de Dommel ter hoogte van huisnummer 15 aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat de aanvraag is ingetrokken.

BESLUITEN 

het verkeersbesluit van 15 augustus 2018 (Z180809_0001), waarin één parkeervak in de Dommel ter hoogte van huisnummer 15 is aangewezen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, in te trekken;

Zwolle, 10 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

Bergiet Drummen

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bekendmaking van het intrekken van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in de Staatscourant van 12 oktober 2018. 

Inlichtingen 

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer H. Schoolderman van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 2372.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl