Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 58005OverigTer inzage omgevingsvergunning, realiseren van 8 woningen, Botter acker, Heemskerk

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor onderstaand bouwplan:

  • Locatie : tussen de Botter acker en Rijksstraatweg

    Omschrijving : realiseren van 8 woningen

    Zaaknummer : ZO/2018/3652

    Ontvangstdatum: 29 december 2017

Vanaf 12 oktober 2018 liggen het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis.

 

Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het bureau Leefomgeving en ook via de website www.heemskerk.nl. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

 

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 140251.