Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 56952

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2018, 2018-0000146054, tot intrekking van de aanwijzing van VinÇotte Nederland B.V. inzake het werkveld hijskranen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoekschrift van VinÇotte Nederland B.V. van 2 februari 2018;

Gelet op het feit dat VinÇotte Nederland B.V. aangeeft haar taken binnen het werkveld Hijskranen, zoals genoemd in de aanwijzingsbeschikking met nummer 2014-0000178071, publicatienummer 35850 en publicatiedatum 15 december 2014 te hebben beëindigd;

Gelet op artikel 7a, eerste lid van de Warenwet en artikel 6g, eerste lid, onder p, ten tweede en artikel 6gc, tweede lid, onder b van het Warenwetbesluit machines;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. beschikking:

het besluit waarmee de aanwijzing van VinÇotte Nederland B.V. als NL-conformiteitbeoordelingsinstantie is ingetrokken;

b. besluit:

Warenwetbesluit machines;

c. regeling:

Warenwetregeling machines;

d. VinÇotte Nederland B.V.:

VinÇotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda, KvK-nummer 20065811, vestigingsnummer 000017762030.

Artikel 2

De aanwijzingsbeschikking nummer 2014-0000178071, met publicatienummer 35850 en publicatiedatum 15 december 2014 wordt, op eigen verzoek van VinÇotte Nederland B.V. en met terugwerkende kracht, ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking, met terugwerkende kracht per 1 mei 2018, na uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, L.M.N. Kroon Directeur Toezicht


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl