Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 55075Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Parallelweg 20c, Wagenberg”.

Logo Drimmelen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 5 oktober 2018 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 15 november 2018, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 20c, Wagenberg ”.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe woning.

Eenieder kan vanaf 5 oktober 2018 tot en met 15 november 2018 de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan inzien in de hal van het gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.3bp18parallelwg20c-on01

Tot en met 15 november 2017 kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (de heer G.P.M. van Tiel), van maandag tot en met donderdag

telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

 

Made 4 oktober 2018

Burgemeester en wethouders Drimmelen,