Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 54871Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Laan van Niftarlake 129, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Locatie Niftarlake 129 te Tienhoven vanaf vrijdag 28 september tot en met donderdag 9 november 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Laan van Niftarlake 129 is gelegen in Tienhoven. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 2 woningen mogelijk gemaakt. In huidige situatie is hier een langhuisboerderij gesitueerd waarbij in het voorhuis een woning is toegestaan en in het achterhuis een agrarische bedrijfswoning.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPLvN129THN-OW01) vanaf vrijdag 28 september raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 28 september tot en met donderdag 9 november 2018 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 28 september 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Laan van Niftarlake 129‘, Z/18/133541. 

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw Vaartjes (14 0346).