Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5483

Gepubliceerd op 14 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Wijziging bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013.

Logo Wijdemeren

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a te Loosdrecht

 

Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a is deels bestemd voor wonen en deels voor water. De regels voorzien in de mogelijkheid om met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid:

- de oeverlijn te verplaatsen;

- een aanduiding maximaal aantal woningen 1 op te nemen in plaats van de aanduiding Woonschepenligplaats.

Aan de voorwaarden tot toepassing van de bevoegdheid wordt voldaan.

 

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 15 februari 2018 gedurende een termijn van zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 te Loosdrecht. De stukken kunnen eveneens worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (035) 65 59 557.

 

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerpbesluit tot wijziging.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl