Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2018, 5274OverigPublicatie opheffing Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf

Logo Enschede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede heeft op grond van artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen kennisgenomen van de besluiten van:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden alsmede het dagelijks bestuur van Regio Twente, ieder voor zover het zijn c.q. haar bevoegdheid betreft;

Gezien het voorstel van het bestuur van het Twentebedrijf d.d. 1 november 2017;

Gelet op het bepaalde in artikel 31, lid 1 van de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf;

tot opheffing van de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf per 1 januari 2018.

 

 

De opheffing treedt, met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, in werking.

Enschede, 23 januari 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede

(loco-) secretaris, burgemeester,

E.A. Smit G.O. van Veldhuizen