Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2018, 52685OverigBekendmaking Wegenwet

Logo Papendrecht

Onttrekking voetgangersbrug Westeind 130

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 september 2018 het onttrekkingsbesluit voetgangersbrug Westeind 130 in de zin van de Wegenwet hebben vastgesteld.

 

Vanwege het leegstaande pand op Westeind 130 is de functie voor een extra voetgangersverbinding (voetgangersbrug) naar het pand komen te vervallen. De technische staat van de voetgangersbrug aan de achterzijde van het gebouw is slecht. Hierdoor is verwijdering noodzakelijk. Het pand zelf blijft vanaf Westeind bereikbaar.

 

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit heeft van 16 juli 2018 zes weken (t/m 27 augustus 2018) ter inzage gelegen voor een ieder.

 

Reactiemogelijkheden

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door middel van een inzenden van een beroepschrift.

 

Het beroepschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de gronden van uw beroep.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroep brengt de Rechtbank Rotterdam voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 168,- aan griffierecht in rekening.

Papendrecht, 11 september 2018

Burgemeeste en wethouders van Papendrecht,