Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2018, 52654Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’

Logo Doesburg

In het kader van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Herstructurering De Ooi’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.18010HMO-ON01, vanaf 20 september 2018 voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg.

 

In de wijk De Ooi zijn 95 grondgebonden rijwoningen gelegen. Het plangebied betreft woonpercelen en omliggende openbare ruimte aan de Koppelweg, Begoniastraat, Magnolialaan, Chrysantenstraat, Asterstraat en Vuurdoornstraat. Omdat de bebouwing niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd, heeft de eigenaar en beheerder van de woningen het voornemen om dit deel van de wijk te herontwikkelen. De herontwikkeling voorziet in de sloop en realisatie van maximaal 95 grondgebonden woningen. Daarnaast biedt de herontwikkeling de kans om de openbare ruimte her in te delen.

 

Tot 1 november 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren, kan dit na afspraak met de heer H. Schuiling (0313 481401).

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

 

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.18010HMO-ON01). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website.

 

 

 

 

 

Doesburg, 19 september 2018

drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester

P. Werkman, gemeentesecretaris