Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raad van StateStaatscourant 2018, 52134Besluiten van algemene strekking

Besluit van de vice-president van de Raad van State tot routinematige digitale vervanging van papieren archiefbescheiden Raad van State

Registratienummer: IV 18-1476

De vice-president van de Raad van State

Gelet op:

artikel 7 van de Archiefwet 1995;

artikelen 2, 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995;

artikel 26b van de Archiefregeling 2009;

de Regeling Archiefbeheer RvS 2015;

Besluit:

Artikel 1

De Raad van State gaat over tot routinematige digitale vervanging van papieren archiefbescheiden van de Raad van State. De vervanging geldt voor zowel de papieren archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen als voor de papieren archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen.

Artikel 2

  • 1 De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van zes maanden daadwerkelijk worden vernietigd;

  • 2 Het tijdstip, de wijze en de reikwijdte van de vervanging worden per proces vastgesteld en beschreven in het door de zorgdrager vastgestelde Handboek Vervanging Raad van State.

  • 3 Het Handboek Vervanging Raad van State wordt geactualiseerd bij veranderingen in het vervangingsproces en/of de reikwijdte van de vervanging en zal dan opnieuw door de zorgdrager worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden RvS 2018.

Den Haag, 11 juli 2018

De vice-president, J.P.H. Donner