Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 51762Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Logo Stichtse Vecht

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland met ingang van vrijdag 14 september 2018 tot en met donderdag 25 oktober 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning, de sloop van recreatieverblijven en de sloop van een aantal (voormalige) agrarische bijgebouwen aan de voorzijde van het perceel. Aan de voorzijde van het perceel worden, achter elkaar, twee nieuwe schuren gerealiseerd. De nieuwe woning wordt gerealiseerd op het “eiland”, aan de achterzijde van het perceel.

Anterieure overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een “anterieure overeenkomst - fase I en II” is gesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPBoslaan13LGB-OW01) digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 is met ingang van vrijdag 14 september 2018 tot en met donderdag 25 oktober 2018 zonder afspraak in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen

U kunt schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Boslaan 13, Z/18/144150”. Voor het indienen van uw zienswijze kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).

Informatie

Ook voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel. 14 0346).