Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 50671OverigCentraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland

Logo 's-Gravenhage

Ten behoeve van de gemeentelijke herindelingsverkiezingen op 21 november 2018 in de provincie Zuid-Holland, maakt het centraal stembureau overeenkomstig het bepaalde in artikel G 2 lid 8 van de Kieswet bekend dat in het register van aanduidingen als bedoeld in artikel G 2, eerste lid, van de Kieswet de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd:

 

geregistreerde aanduiding

gemachtigde

plv . gemachtigde

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

B.M. Moonen

P.P. Kettenis

 

 

Den Haag, 3 september 2018

voorzitter van het centraal stembureau,

P. Krikke