Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 50548Ruimtelijke plannen[Ontwerpbestemmingsplan “Stuivezandsestraat 9, Made”. ]

Logo Drimmelen

[Het college van Burgemeester en Wethouders van Drimmelen maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 7september 2018 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 18 oktober 2018, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Stuivezandsestraat 9, Made ”.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een extra woning zuidelijk van de bestaande woning.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 september 2018 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1719.1bp18stuivezstr9-on01.

Tot en met 18 oktober 2018 kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (de heer G.P.M. van Tiel), van maandag tot en met donderdag

telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

]

[Made ] [6 september 2018]

[burgemeester en wethouders][gemeente Drimmelen],