Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2018, 50537OverigGEREGISTREERDE AANDUIDINGEN POLITIEKE GROEPERINGEN EN NAMEN VAN GEMACHTIGDEN EN HUN PLAATSVERVANGERS

Logo Haarlem

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt ingevolge artikel G 2, lid 8, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van herindelingsverkiezingen voor de in te stellen gemeente Haarlemmermeer de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

aanduiding

politieke groepering

naam

gemachtigde

naam

plaatsvervanger

Ouderenpartij Noord-Holland

P.L.J. den Hartog

P.J. Bruijstens

Vrouwen Partij (VP)

M. Sparla

M. de Jong

Hart voor Holland

B. Diepstraten

M. Roos-Andriesse

Multicultureel Plus Partij (M+)

E. Karadeniz

F. Yazici

Plaats: Haarlem Datum: 30-08-2018

De voorzitter van het centraal stembureau,

J. Wienen