Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 50101OverigOpenbare kennisgeving van de voor de Provinciale Staten van Fryslân geregistreerde aanduidingen in verband met herindelingsverkiezingen

Logo Leeuwarden

Ten behoeve van de gemeentelijke herindelingsverkiezingen op 21 november 2018 in de provincie Fryslân, maakt het centraal stembureau overeenkomstig het bepaalde in artikel G2, lid 8, van de Kieswet bekend dat in het register van aanduidingen als bedoeld in artikel G2, eerste lid, van de Kieswet de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd:

 

Aanduiding

Gemachtigde

Plaatsvervanger

FNP

C. van Mourik

R.E. de Vries

Partij voor het Noorden

M.M.W. Kalse

J. Kruizinga

Provinciaal Belang Fryslân

G. Bootsma

G. de Jong

Verenigd Links-Feriene Lofts

A.Stoker

J.A. Rotert

Friese Koers

J.E. Hiemstra

A. Feenstra

StemNL

M.A.A. van den Eijnde

D.H.A. van den Eijnde

 

 

Leeuwarden, 29 augustus 2018

de voorzitter van het centraal stembureau,

Drs. Ferd J.M. Crone