Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2018, 49211OverigTijdelijke verkeersmaatregel tijdens het organiseren van Jong Nederland Festival

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van Jong Nederland Festival, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het instellen van een parkeerverbod:

 

Locatie : Vorstermansplein te Heusden

Datum : van 6 september 2018 19:00 uur tot 9 september 2018 13:00 uur