Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 48162Ruimtelijke plannenUitwerkingsplan “Handelskade 13” gemeente Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 27 augustus tot en met 8 oktober het ontwerpuitwerkingsplan “Handelskade 13” – NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Waarom dit uitwerkingsplan ?

Het ontwerpuitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” uit het bestemmingsplan “(Hoog)zandveld-Lekboulevard”. Het plan ziet op de bouw van 16 woningen met daarbij behorende infrastructuur en groen op het perceel Handelskade 13.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op 4 september 2018 van 19:00 tot 20:30 in Brasserie Het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt het plan hier inzien en om een mondelinge toelichting vragen.

Vanuit huis kunt u het uitwerkingsplan vanaf 27 augustus inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

met planid: NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 en op de gemeentelijke website http://ropubliceer.nieuwegein.nl.

Ook ligt het plan vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13; of

mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of

digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx