Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 47330Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING ONTWERP 2e PARTIËLE HERZIENING PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE (HERIJKING2016)

Logo Utrecht

Op 10 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het ontwerp van de 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgesteld. De provincie wil weten wat u van dit ontwerp vindt. Daarom ligt deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Tegelijk ligt ook de ontwerp 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) ter inzage. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de definitieve versies eind 2018 vaststellen.

ONTWERP 2e PARTIËLE HERZIENING PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE (HERIJKING 2016) (2ePHPRS)

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) bevat het ruimtelijke beleid voor de provincie. Voor 3 onderwerpen is het nodig deze Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te passen.

  • 1.

    Kleine urgente uitbreidingen van bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Bunschoten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Woerden, Renswoude en Rhenen.

  • 2.

    Herbegrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland in het Binnenveld in de gemeente Rhenen;

  • 3.

    Nieuw beleid om vestiging, omschakeling en uitbreidingen van geitenhouderijen tegen te gaan. Er is maatschappelijke onrust en aanhoudende onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving.

INLOOPAVOND

De provincie Utrecht organiseert op dinsdag 4 september 2018 een inloopavond in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht. Op deze avond kunt u tussen 19.30 uur en 21.00 uur vrij binnenlopen voor informatie over de 2ePHPRS en 2ePHPRV en kunt u vragen stellen.

TERINZAGELEGGING

De 2ePHPRS ligt vanaf dinsdag 21 augustus tot en met maandag 1 oktober 2018 ter inzage. De 2ePHPRS is te vinden op: www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Op deze provinciale site staat ook een viewer waarmee u de 2ePHPRS digitaal kunt raadplegen: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl. Daarnaast staat de 2ePHPRS ook op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar is de 2ePHPRS te vinden met de volgende IMRO-code: NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-OW01.  

Een papieren versie van de 2ePHPRS en 2ePHPRV ligt tijdens kantooruren ter inzage in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht en in alle gemeentehuizen in de provincie Utrecht.

ZIENSWIJZEN EN HOORZITTING

Van 21 augustus tot en 1 oktober 2018 kan iedereen zienswijzen indienen over de ontwerp 2ePHPRS. Dit kan op verschillende manieren:

1. digitaal: via een ‘zienswijze-formulier’ dat te vinden is via www.provincie-utrecht.nl/terinzage;

2. schriftelijk: via een brief, te richten aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de commissiegriffier RGW, postbus 80300, 3508 TH Utrecht;

3. mondeling: op dinsdag 25 september 2018 tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten. De hoorzitting vindt plaats in het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht. U moet zich hiervoor aanmelden. Dat kan door te bellen te bellen met de statengriffie (030) 258 2367 of te mailen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Alle ontvangen zienswijzen worden met een reactie van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Vervolgens stellen Provinciale Staten de 2ePHPRS, samen met de Nota van Beantwoording, definitief vast.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij het domein Leefomgeving, bij mevrouw De Boef - den Besten (030) 258 22 36.