Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 46942Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Onderstraat 1 en 5 te Lage Zwaluwe”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2018 het bestemmingsplan “Onderstraat 1 en 5 te Lage Zwaluwe“ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 augustus 2018 ter visie.

Het plan bevat twee plangebieden aan de Onderstraat in Lage Zwaluwe. Op beide planlocaties krijgen de aanwezige bedrijven een passende bestemming. Voor de Onderstraat 1 wordt de huidige bedrijfsfunctie bestemd. Aan de Onderstraat 5 worden de huidige bedrijfsfunctie bestemd en een vergunde loods (gelegen achter het hoofdgebouw) bestemd.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met donderdag 4 oktober 2018 tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.5bp18onderstraat-vg01.

 

Instellen beroep

Tegen het besluit kan door een belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u kunt die kan aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Voor meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

 

Made 23 augustus 2018