Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 46120VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Schepersweg 6d te Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 17 augustus tot en met donderdag 27 september 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Schepersweg 6d te Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteit bouwwerk brandveilig gebruiken, voor de naamswijziging en update van de vergunning.

Inzien

Het ontwerpbesluit is vanaf vrijdag 17 augustus 2018 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 17 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).