Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiermonnikoogStaatscourant 2018, 43164Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp bestemmingsplan Reeweg 9 te Schiermonnikoog

Logo Schiermonnikoog

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Reeweg 9 in Schiermonnikoog” ter inzage. Het plan maakt de bouw van een nieuw bezoekerscentrum mogelijk.

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 augustus 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Schiermonnikoog (Nieuwestreek 5) of is in te zien via de website (vul hiervoor “ruimtelijke plannen” in bij de zoekbalk).

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met de heer A. Baarda.