Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 42412Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Rotonde en gedeelte fietspad Offem Zuid’

Logo Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘rotonde en gedeelte fietspad Offem Zuid’ voor een ieder ter inzage ligt.

 

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van de rotonde op de verlengde Beeklaan in Noordwijk mogelijk alsmede de aanleg van een nieuw voet-/en fietspad vanuit de nieuwe wijk Offem Zuid naar de Herenweg in Noordwijk.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 1 augustus 2018 tot en met dinsdag 11 september 2018 (6 weken) bij de receptie van het gemeentehuis Noordwijk aan de Voorstraat 42 tijdens openingstijden. Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0575.20171540-on01.

Reageren

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Noordwijk, postbus 298, 2200 AG Noordwijk onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan rotonde en gedeelte fietspad Offem Zuid” en uw adresgegevens.

Alle zienswijzen op het bestemmingsplan worden openbaar gemaakt. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, dan kunt u dat in een aparte brief aangeven bij uw zienswijze. De zienswijze zelf kunt u dan anoniem, dus zonder persoonlijke gegevens, bijvoegen.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw M. van Schie via het algemene telefoonnummer 071 36 60 000.