Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 42252VergunningenOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Zandpad 18 Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking

Soort bekendmaking:

Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning

Bekendmaking heeft betrekking op:

Maarssen 3603

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 juli 2018 tot en met donderdag 6 september 2018 het ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage liggen.

Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning betreft het bouwen van een theekoepel en een 2e toegangspoort bij het adres Zandpad 18, Nieuwersluis.

Inzien

U kunt het ontwerpbeschikking met identificatienummer NL.IMRO.1904.OVZandpad18NWS-OW01 vanaf vrijdag 27 juli 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Schoemaker (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 27 juli 2018 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer P. Schoemaker (140346).