Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 42131OverigVoorgenomen besluit College van B&W van gemeente Drimmelen tot vervreemding van 48 kunstwerken

Logo Drimmelen

 

College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen.

Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt.

 

Voorgenomen besluit

Titel/soort object(en)

48 kunstwerken, bestaande uit beelden, schilderijen, tekeningen en grafiek, waaronder kunst uit de Beeldende Kunstenaars Regeling

Vervaardiger(s)

Diverse vervaardigers

Vervaardigingsjaar/periode

Hoofdzakelijk 2e helft 20e eeuw

Plaats van vervaardiging

Divers

Verwervingsjaar/periode

Overwegend 2e helft 20e eeuw

Materiaal

Divers, vooral werk op papier

Techniek

Divers

Afmetingen

Divers

Fysieke staat

De werken zijn hoofdzakelijk in redelijke tot goede staat

Motivatie voor vervreemding

In het stadhuis is geen ruimte voor deze kunstwerken. Momenteel staan ze opgeslagen.

Betreft een bulk afstoot

Ja

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee

Inventarisnummer(s)

Niet van toepassing

Afbeelding

Niet van toepassing

Naam van de schenker/erfgenaam/vorige eigenaar bij aankoop

Niet van toepassing

Datum van overdracht eigendom en levering

20-7-2018

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

Geen

Naam verzameling

Kunstcollectie gemeente

Informatie over de rest van de verzameling

Niet van toepassing

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

Gemeente Drimmelen

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Made

Bezichtiging cultuurgoed

Op afspraak

 

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen beoordeeld en wordt zo nodig advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

 • 4.

  Motivering van de zienswijze. 

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de onderstaande contactpersoon.

 

Contactgegevens

Datum aanmelding

20-7-2018

Overheid of instelling namens overheid

Gemeente Drimmelen

Adres

Park 1

Postcode

4921 BV

Plaats

Made

Contactpersoon

Dhr. A. Rinck

E-mail

servicedesk@drimmelen.nl met vermelding van: betreft kunstcollectie gemeente