Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 41651Ruimtelijke plannenOntwerpuitwerkingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het ontwerpuitwerkingsplan ‘Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase’, met de codering NL.IMRO.0166.00991241-OW01, vanaf woensdag 25 juli  zes weken ter inzage ligt.

 

Het betreft de bouw van 22 woningen en de mogelijkheid om kleinschalige detailhandel en horeca te vestigen in ’t Hart van Onderdijks. Het ligt ingeklemd tussen de Bouwkamp en de Waker. De woningen zijn een afronding van de al gerealiseerde woningbouw aan de Waker.

 

Voor inzage kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Buiten deze tijden alleen op afspraak via telefoonnummer (038) 33 92 999. Ook kunt u het plan inzien op www.kampen.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpuitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 3e uitwerking 't Hart, 4e fase’. Voor het maken van een afspraak over het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering.