Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2018, 41350Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15614N

V10

Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1

Gewasbescherming

Valto B.V.

29-3-2033

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13520N

FoodClean DES 60

didecyldimethylammoniumchloride, glutaaraldehyde, formaldehyde

Biocide

Fink Tec GmbH

9-9-9999

14873N

Lonzagard DR-25aN

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

Lonza Cologne GmbH

1-7-2025

13744N

Mikrozid sensitive wipes

alkyl (C12-14) dimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride

Biocide

Schülke & Mayr Benelux B.V.

1-7-2022

13648N

Amical 48 Antimicrobial

p-[(dijodomethyl)sulfonyl]tolueen

Biocide

DOW Benelux B.V.

1-5-2022

14298N

Goltix Queen

metamitron, quinmerac

Gewasbescherming

ADAMA Registrations B.V.

30-11-2020

13220N

MOCAP 15G

ethoprofos

Gewasbescherming

AMVAC Netherlands B.V.

1-8-2019

14008N

BIOBAN 250 Biocide

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

Biocide

Dow Europe GmbH

1-4-2023

9466N

Roloxid 50

didecyldimethylammoniumchloride, glutaaraldehyde, formaldehyde

Biocide

BIB Production & Packaging B.V.

9-9-9999

15177N

Configure

6-benzyladenine

Gewasbescherming

Fine Agrochemicals Ltd.

31-5-2022

14907N

BCP OIL 850

Toevoegingsstof

Gewasbescherming

BELCIM Crop Protection nv/sa

08-08-88881

X Noot
1

De toevoegingsstof wordt toegelaten tot het moment dat er een toelating volgens de Europese regelgeving kan worden verleend.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de toelatingen van onderstaande middelen verlengd onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

nl-0000809-0000

RODILON BLOCKS

difethialon

Biocide

LiphaTech S.A.S.

29-4-2023

NL-0001066-0000

RODILON SOFT BLOCK / FRAP SOFT BLOCK / REXIT SPECIAAL PASTA / MS RODETOX THIALON PASTA

difethialon

Biocide

LiphaTech S.A.S.

29-4-2023

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

14226N

Xinca

bromoxynil octanoaat, bromoxynil, bromoxynil butyraat

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

31-7-2020

14726N

Emblem Flo

bromoxynil octanoaat, bromoxynil butyraat, bromoxynil

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

31-7-2020

14942N

Nogerma 120 RTU

chloorprofam

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-7-2020

15141N

Monsoon Active

foramsulfuron, thiencarbazon-methyl

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-7-2020

11894N

MERLIN

isoxaflutool

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-7-2020

15385N

Auxo

tembotrione, bromoxynil octanoaat

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-7-2020

14751N

Stallion SYNC TEC

pendimethalin, clomazone

Gewasbescherming

FMC CHEMICAL

1-9-2018

14024N

Zafrinax

bromoxynil, bromoxynil octanoaat, bromoxynil butyraat

Gewasbescherming

Nufarm B.V.

31-7-2020

13547N

Redigo

prothioconazool

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-7-2020

13776N

YATZE

ethefon

Gewasbescherming

Société Financière de Pontarlier

31-7-2020

14688N

NEO-STOP 0.5% DP

chloorprofam

Gewasbescherming

Arysta LifeScience Benelux Sprl

31-7-2020

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de toelatingen van onderstaande middelen met ingang van de vermelde expiratiedatum ingetrokken:

Toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13053N

MS RODETOX THIALON PASTA

difethialon

Biocide

LiphaTech S.A.S.

13-7-2018

13338N

Frap Soft Block / Rexit Speciaal pasta

difethialon

Biocide

LiphaTech S.A.S.

13-7-2018

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl. Kies op de homepage “Snel naar” en daarna ‘’Toelatingendatabank”.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.