Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2018, 41203Vergunningen

Verlening vergunning aan Entropia Critical Concepts BV voor telemetrie, Agentschap Telecom

12 juli 2018

AT-EZK/7643411

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 12 juli 2018 is aan Entropia Critical Concepts BV een vergunning verleend, onder nummer 7576897, voor frequentieruimte voor het aanbieden van elektronische communicatiediensten voor telemetrie.

De vergunning ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (12 juli 2018) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd Netwerken Agentschap Telecom