Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 41076OverigBekendmaking opheffing Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven

Logo Stichtse Vecht

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maakt bekend dat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven op 18 oktober 2017 het rechtsvaststellende besluit heeft genomen om de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven op te heffen. Op 12 juli 2018 heeft het algemeen bestuur het liquidatieplan vastgesteld, waarbij de opheffingsdatum gesteld is op 31 december 2018. Vanaf deze datum is de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven opgeheven. De taken worden uitgevoerd door de deelnemende gemeenten in de regeling.

Utrecht, 12 juli 2018

 

Namens deze

 

Marc Witteman

Burgemeester