Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 40040Ruimtelijke plannenKennisgeving ex artikel 139 van de Gemeentewet;

Logo Nieuwegein

Beheersverordening Herenstraat- Kruyderlaan

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 5 maart 2018 de Beheersverordening Herenstraat-Kruyderlaan (NL.IMRO.0356.BVJW2018HER001-VA01) met bijbehorende stukken heeft vastgesteld.

 

De Beheersverordening is vanaf 13 juli 2018 in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, www.ropubliceer.nieuwegein.nl of gedurende 6 weken bij de receptie van het Stadshuis,

Stadsplein 1.

 

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de Beheersverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein

12 juli 2018