Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2018, 39054Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard -Beheersverordening “Haven-Noord” vastgesteld

Logo Nissewaard

De gemeenteraad van de gemeente Nissewaard heeft op 25 april 2018 de beheersverordening Haven-Noord vastgesteld. De beheersverordening is oorspronkelijk vastgesteld bij raadsbesluit 12 juni 2013. Als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan “Parapluplan opheffen geluidszone Haven-Hongerland” is ingevolge artikel 3.39, lid 2 Wet ruimtelijke ordening herbevestiging noodzakelijk.

Inhoud

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik vastgelegd in een gebied waar geen (grotere) ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien.

Plangebied

Het plangebied van deze beheersverordening wordt omsloten door de Groene Kruisweg, Schenkelweg, Veerweg en de Oude Maas in Spijkenisse.

Planfase

Herbevestigd.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BV00007-3002

Bekijken

U kunt beheersverordening bekijken (raadplegen):

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

Reacties

Het is niet mogelijk om beroep of bezwaar aan te tekenen tegen een beheersverordening.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beheersverordening of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer: 140181.