Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3881

Gepubliceerd op 26 januari 2018 09:26
Inhoudsopgave

Weigering verklaring van geen bedenkingen en weigering omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan tweede parkeerterrein Fort Resort Beemster Nekkerweg (uitgebreide procedure)

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad heeft besloten een verklaring van geen bedenkingen te weigeren en dat burgemeester en wethouders hebben besloten een omgevingsvergunning te weigeren voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan voor een tweede parkeerterrein bij Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg te Zuidoostbeemster. Hiertoe is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 op grond van art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De besluiten liggen van 29 januari tot en met 12 maart 2018 van 8.30 tot 12.00 uur en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor informatie contact opnemen met het team Vergunningen van de gemeente Purmerend.

Purmerend, 18 januari 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl