Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 38305

Gepubliceerd op 11 juli 2018 09:00Wijziging vergunningen in de banden 800, 2100 en 2600 MHz van KPN, T-Mobile, Tele2, Vodafone en ZUM, Agentschap Telecom

28 juni 2018

AT-EZK/7635822

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

Op 28 juni 2018 zijn de vergunningen van KPN B.V., Tele2 Mobiel B.V., Vodafone Libertel B.V.,

T-Mobile Netherlands B.V. en ZUM B.V. voor frequentieruimte in de banden 800, 2100 en 2600 MHz voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten gewijzigd.

De vergunningen zijn gewijzigd, omdat de coördinatieovereenkomsten met de buurlanden voor de frequentiebanden 800, 2100 en 2600 MHz zijn aangepast. De wijziging in de vergunningen betreft de nieuwe naamgeving van de coördinatieovereenkomsten in de begripsbepalingen.

In de 800 MHz-overeenkomst zijn de overgangsbepalingen en de bepalingen over ongepaard frequentiegebruik geschrapt. De belangrijkste wijzigingen in de 2100 MHz-overeenkomst zijn het schrappen van technologie-specifieke teksten en de frequentiebanden 1900 – 1920 MHz en 2010 – 2015 MHz. Tevens is de toegestane veldsterkte op de grenslijn met Duitsland verhoogd.

In de 2600 MHz-overeenkomst zijn de bepalingen over het ongepaarde frequentiegebruik duidelijker geformuleerd. Tenslotte zijn enkele termen in overeenstemming gebracht met het onlangs gewijzigde wettelijke kader.

De wijzigingsbesluiten liggen ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, afdeling Netwerken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen. De geconsolideerde vergunningen zijn enige dagen na deze publicatie raadpleegbaar in het Nationaal Frequentieregister op de website van Agentschap Telecom.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (28 juni 2018) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, Y. Veenstra-Knop Hoofd NetwerkenAgentschap Telecom

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl