Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 3775Overig

Mededeling van de Minister voor Medische Zorg, houdende een vergunning op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV)

Op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) is op 9 januari 2018, kenmerk 1283737-172306-PZo, de vergunning van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie voor autologe stamceltransplantaties bij kinderen ten behoeve van de locatie Uppsalalaan 8 te Utrecht tijdelijk verlengd tot de verhuizing naar de nieuwe locatie.