Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 35779OverigBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21-01-2014, nummer 80F26662, tot opheffing van gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018

Logo Utrecht

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht maakt bekend dat het algemeen bestuur van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied op 19 juni 2017 het liquidatieplan heeft vastgesteld, dat voorziet in opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018. Vanaf deze datum is de Gemeenschappelijke Regeling Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied ontbonden. Het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden wordt uitgevoerd door de gemeenten en de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Utrecht, 21 juni 2018

Namens deze

Willibrord van Beek

Commissaris van de Koning